torstai 9. maaliskuuta 2017

Minun ajatuksiani: Puheenvuoro Suoraa puhetta sisäilmasta -tilaisuudessa

Eduskunnan pikkuparlamentissa järjestettiin 7.3.17 Suoraa puhetta sisäilmasta -keskustelutilaisuus, jossa puheenvuoron käytti myös Virpi Tolonen, yksi Vihaisista äideistä. Tilaisuudesta mahdollisesti saatava videotallenne jaetaan tällä sivulla myöhemmin. Ohessa Virpin puheenvuoro - kiitos Virpi sanoistasi, joita olit lasten puolesta puhumassa!


"Kiitos kutsusta tilaisuuteen.

Olen tänään puhumassa lasten puolesta. Äitinä. Olemme taistelleet kahden lapsemme terveydellisistä ja opetuksellisista oikeuksista jo viisi vuotta. Mainittakoon heti, että vanhemmalla lapsella on sädesienien aiheuttamia jälkiä keuhkoissa, sekä molemmilla lapsilla todettu homesairaus ja monikemikaaliyliherkkyys.

Vanhemman lapsen toipuminen lähes oireettomaksi kesti kaksi vuotta ja tämä edellytti totaalista altistusten välttämistä. Emme kuitenkaan tiedä, mikä keuhkojen todellinen tila on ilman asianmukaisia tutkimuksia. Häneltä on poissuljettu jo kolmesti astma ja allergiat.

Lapsen keuhko-oireilu jatkuu ja yksinomaan HRCT kuvien löydökset olisivat olleet akuuttivaiheessa riittävä peruste saada vaatimamme tutkimukset myös keuhkorakkuloiden osalta. Näin ei kuitenkaan toimittu vaan lapsemme on kirjattu hoitosuhteesta toistuvasti ulos, vaikka Majvik II -suositus ohjaa kosteusvaurioihin liittyvien oireiden selvittelyssä.

Hetki sitten vuosien taistelun jälkeen lääkäri myönsi, että lapsella on mahdollisesti ollut alveoliitti 13-vuotiaana. Nyt hän on 17. Lapsemme on nyt siis kuudennella lähetteellä allergiasairaalassa tutkittavana, eivätkä tutkimukset edelleenkään etene. Tutkimuksia ei tehdä, koska syy-yhteyden näyttö meni ajallisesti ohi. Onko tämä toiminta kansantaloudellisesti ja terveydellisesti järkevää sisäilmasta sairastuneiden potilaiden kohdalla?

Elämme tällä hetkellä sellaisessa Suomessa missä me vanhemmat joudumme varjelemaan lapsiamme viranomaisten, lääkäreiden ja vähättelijöiden toiminnalta. Haemme kuitenkin jatkuvasti apua, vaikka avunpyynnöt päättyvät kanteluiden ja valitusten hylkäämiseen, syrjäytymishuoleen ilman todellisen syyn huomioimista, lastensuojeluilmoituksiin ja psyykkisen sairauden arvioon. Kyse on lapsista jotka ovat sairastuneet aikuisten aiheuttamista laiminlyönneistä, peittelystä ja valehtelusta.

Perusopetus ja terveydenhoito on jokaisen lapsen perustuslaillinen oikeus. Ei ole mitään lakia, joka estää auttamasta. Vai onko? Oppivelvollisuus jätetään vanhempien vastuulle, mutta eikö opetusvelvollisuus kuulu kouluille?

Maassamme kasvaa uhkaavasti syrjäytyneiden nuorten joukko, jotka jäävät ilman peruskoulun päättötodistusta. He tipahtavat yhteiskuntamme ulkopuolelle ilman mitään turvaa. Mitkä ovat heidän oikeutensa tässä tilanteessa?

Nuorempi peruskouluikäinen lapsemme on ollut kotona ilman perusopetusta, terveydenhoitoa ja ihmisoikeuksia jo lähes kaksi vuotta. Myös hänet on kirjattu ulos hoitosuhteesta astman poissulkemisen jälkeen. Hän odottaa, että hänen sairautensa tunnistetaan ja tunnustetaan. Hän odottaa saavansa Yk:n lasten oikeuksien mukaisen kohtelun yhdenvertaisena, sekä eettisten periaatteiden mukaisen hoidon. Hoidon ja tutkimukset, jotka kattavat muunkin, kuin astman.

Hän haluaa juuri nyt ainoastaan peruskoulun päättötodistuksen, joka olisi yhteistyöllä helposti järjestettävissä. Vanhempi lapsemme sai koulun antamaa kotiopetusta 8:lla ja 9:llä vuosiluokalla. Tämä ratkaisu syntyi yhden lukuvuoden aiheuttamasta rajusta sairastelusta ja noin 500 poissaolotunnin jälkeen. Koulun ja vanhempien yhteistyöllä nuori sai siis peruskoulun päättötodistuksen ajallaan.

Nyt tätä mahdollisuutta ei nuoremmalle lapselle myönnetä ja ainut perustelu koululta tähän eriarvoisuuteen on että ”rehtori katuu vanhemmalle lapselle myönnettyä sairaan lapsen kotiopetusta".
Samassa tilanteessa olevia lapsia on maassamme paljon. Lapseni ovat tavallisia, nuoria joiden oikeuksia, turvallisuutta ja terveyttä eivät riko vanhemmat, läheiset tai toisen valtion vihollinen. Näiden lasten oikeuksia, turvallisuutta ja terveyttä rikkoo epäeettinen toiminta, ilman järjellistä selitystä. Miksi?

Nämä lapset ovat omassa kotimaassaan järjestelmän vihollisia vaatiessaan perustuslaillisia oikeuksiaan, sekä yk:n lasten oikeuksia. Nämä lapset ovat sisäilmasodan lapsiuhreja. He ovat sisäilmasta vakavasti sairastuneita, täysin syyttömiä ja viattomia.

Kenelle kuuluu vastuu lasten terveyden menetyksestä? Kuka ottaa vastuun ja päättää tämän vuosikymmeniä kestäneen potilaiden heitteelle jätön? Nyt myös pienten puolustuskyvyttömien lasten.

Vaadin kansalaisena ja äitinä näiden lasten puolesta käypä hoito suositusten uudelleen tarkastelua, sillä sen sisältö ei vastaa jo olemassa olevaa näyttöä sairaan sisäilman aiheuttamista, jopa henkeä vaarantavista vaikutuksista. Minne on kadonnut jo tutkittu tieto? Miten on mahdollista, ettei riittävää näyttöä ole? Kenen etua palvelee olla auttamatta näitä syyttöminä sairastuneita potilaita?

Vaadin hallitustamme ja kuntien päättäjiä katsomaan totuutta silmiin, katsomaan näitä viattomia lapsia, sillä nykyisellä toiminnalla heiltä viedään viimeinenkin tulevaisuuden toivo. Heiltä on jo viety osa lapsuudesta ja nuoruudesta. Tämä ihmisyyden ja lapsuuden riisto on lopetettava ja sisäilmasirkuksen aiheuttajat asetettava vastuuseen.

Hallituksen on yhdessä kuntien kanssa ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin. Lapset ovat yhteiskuntamme tärkein pääoma, ja siksi kysynkin, onko tällä maalla varaa menettää heidät? Minne on kadonnut inhimillisyys, ihmisyys ja oman kansan nöyrä kunnioittaminen. Tämä tilanne on mielestäni häpeä 100 vuotta täyttävälle Suomelle."

kuva: Mats Kangas / Vihaisten äitien arkistoEi kommentteja:

Lähetä kommentti