tiistai 21. maaliskuuta 2017

Kysymyksiä kuntavaaliehdokkaille

"Homekoulut" ovat tapetilla. Aihe puhuttaa erityisen paljon nyt vaalien alla, ja toivomme tietysti itse kukin näkevämme vaalien jälkeen, kun puheissa esiin tulleet asiat siirtyvät käytäntöön.

Homekoulukeskustelun käydessä kiivaana me Vihaiset äidit haluamme nostaa esiin näkökulman, joka saa huomattavasti vähemmän sijaa keskustelussa kuin korjaustavat ja -budjetit. Itse asiassa kyseessä ei ole vain näkökulma, vaan koko keskustelun todellinen päähenkilö: lapsi.

Lapset eivät voi odottaa "tyhjiössä" byrokratian hitaiden rattaiden pyörimistä. Heidän koulunkäyntinsä ei voi odottaa virkamiesten kompromissia rakennusten korjauksista ja budjeteista. Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua nyt.

Toivomme enemmän keskustelua sisäilmasta oireilevien tai sairastuneiden lasten koulunkäynnin järjestämisestä. Tämän keskustelun herättelemiseksi laadimme muutamia kuntavaaliehdokkaille suunnattuja kysymyksiä.

Sinäkin voit auttaa kysymysten jakamisessa ja keskustelun herättämisessä - olisi hienoa nähdä tätä kuvaa jaettavan sosiaalisessa mediassa mahdollisimman paljon! Voit lähettää kuvan keskustelunherättäjänä suoraan omalle ehdokkaallesi; twiitata sen paikallisille lehdille; jakaa Facebookissa alueellisiin ryhmiin tai vaikka kävellä tulostetun version kanssa seuraavalle vaaliteltalle.

Kiitämme jo etukäteen jokaisesta jaosta!

ps. Sivuamme seuraavat ehdokkaat saavat ilomielin kertoa näkemyksiään esittämiimme kysymyksiin suoraan tämän julkaisun alle kommentoimalla.


torstai 9. maaliskuuta 2017

Minun ajatuksiani: Puheenvuoro Suoraa puhetta sisäilmasta -tilaisuudessa

Eduskunnan pikkuparlamentissa järjestettiin 7.3.17 Suoraa puhetta sisäilmasta -keskustelutilaisuus, jossa puheenvuoron käytti myös Virpi Tolonen, yksi Vihaisista äideistä. Tilaisuudesta mahdollisesti saatava videotallenne jaetaan tällä sivulla myöhemmin. Ohessa Virpin puheenvuoro - kiitos Virpi sanoistasi, joita olit lasten puolesta puhumassa!


"Kiitos kutsusta tilaisuuteen.

Olen tänään puhumassa lasten puolesta. Äitinä. Olemme taistelleet kahden lapsemme terveydellisistä ja opetuksellisista oikeuksista jo viisi vuotta. Mainittakoon heti, että vanhemmalla lapsella on sädesienien aiheuttamia jälkiä keuhkoissa, sekä molemmilla lapsilla todettu homesairaus ja monikemikaaliyliherkkyys.

Vanhemman lapsen toipuminen lähes oireettomaksi kesti kaksi vuotta ja tämä edellytti totaalista altistusten välttämistä. Emme kuitenkaan tiedä, mikä keuhkojen todellinen tila on ilman asianmukaisia tutkimuksia. Häneltä on poissuljettu jo kolmesti astma ja allergiat.

Lapsen keuhko-oireilu jatkuu ja yksinomaan HRCT kuvien löydökset olisivat olleet akuuttivaiheessa riittävä peruste saada vaatimamme tutkimukset myös keuhkorakkuloiden osalta. Näin ei kuitenkaan toimittu vaan lapsemme on kirjattu hoitosuhteesta toistuvasti ulos, vaikka Majvik II -suositus ohjaa kosteusvaurioihin liittyvien oireiden selvittelyssä.

Hetki sitten vuosien taistelun jälkeen lääkäri myönsi, että lapsella on mahdollisesti ollut alveoliitti 13-vuotiaana. Nyt hän on 17. Lapsemme on nyt siis kuudennella lähetteellä allergiasairaalassa tutkittavana, eivätkä tutkimukset edelleenkään etene. Tutkimuksia ei tehdä, koska syy-yhteyden näyttö meni ajallisesti ohi. Onko tämä toiminta kansantaloudellisesti ja terveydellisesti järkevää sisäilmasta sairastuneiden potilaiden kohdalla?

Elämme tällä hetkellä sellaisessa Suomessa missä me vanhemmat joudumme varjelemaan lapsiamme viranomaisten, lääkäreiden ja vähättelijöiden toiminnalta. Haemme kuitenkin jatkuvasti apua, vaikka avunpyynnöt päättyvät kanteluiden ja valitusten hylkäämiseen, syrjäytymishuoleen ilman todellisen syyn huomioimista, lastensuojeluilmoituksiin ja psyykkisen sairauden arvioon. Kyse on lapsista jotka ovat sairastuneet aikuisten aiheuttamista laiminlyönneistä, peittelystä ja valehtelusta.

Perusopetus ja terveydenhoito on jokaisen lapsen perustuslaillinen oikeus. Ei ole mitään lakia, joka estää auttamasta. Vai onko? Oppivelvollisuus jätetään vanhempien vastuulle, mutta eikö opetusvelvollisuus kuulu kouluille?

Maassamme kasvaa uhkaavasti syrjäytyneiden nuorten joukko, jotka jäävät ilman peruskoulun päättötodistusta. He tipahtavat yhteiskuntamme ulkopuolelle ilman mitään turvaa. Mitkä ovat heidän oikeutensa tässä tilanteessa?

Nuorempi peruskouluikäinen lapsemme on ollut kotona ilman perusopetusta, terveydenhoitoa ja ihmisoikeuksia jo lähes kaksi vuotta. Myös hänet on kirjattu ulos hoitosuhteesta astman poissulkemisen jälkeen. Hän odottaa, että hänen sairautensa tunnistetaan ja tunnustetaan. Hän odottaa saavansa Yk:n lasten oikeuksien mukaisen kohtelun yhdenvertaisena, sekä eettisten periaatteiden mukaisen hoidon. Hoidon ja tutkimukset, jotka kattavat muunkin, kuin astman.

Hän haluaa juuri nyt ainoastaan peruskoulun päättötodistuksen, joka olisi yhteistyöllä helposti järjestettävissä. Vanhempi lapsemme sai koulun antamaa kotiopetusta 8:lla ja 9:llä vuosiluokalla. Tämä ratkaisu syntyi yhden lukuvuoden aiheuttamasta rajusta sairastelusta ja noin 500 poissaolotunnin jälkeen. Koulun ja vanhempien yhteistyöllä nuori sai siis peruskoulun päättötodistuksen ajallaan.

Nyt tätä mahdollisuutta ei nuoremmalle lapselle myönnetä ja ainut perustelu koululta tähän eriarvoisuuteen on että ”rehtori katuu vanhemmalle lapselle myönnettyä sairaan lapsen kotiopetusta".
Samassa tilanteessa olevia lapsia on maassamme paljon. Lapseni ovat tavallisia, nuoria joiden oikeuksia, turvallisuutta ja terveyttä eivät riko vanhemmat, läheiset tai toisen valtion vihollinen. Näiden lasten oikeuksia, turvallisuutta ja terveyttä rikkoo epäeettinen toiminta, ilman järjellistä selitystä. Miksi?

Nämä lapset ovat omassa kotimaassaan järjestelmän vihollisia vaatiessaan perustuslaillisia oikeuksiaan, sekä yk:n lasten oikeuksia. Nämä lapset ovat sisäilmasodan lapsiuhreja. He ovat sisäilmasta vakavasti sairastuneita, täysin syyttömiä ja viattomia.

Kenelle kuuluu vastuu lasten terveyden menetyksestä? Kuka ottaa vastuun ja päättää tämän vuosikymmeniä kestäneen potilaiden heitteelle jätön? Nyt myös pienten puolustuskyvyttömien lasten.

Vaadin kansalaisena ja äitinä näiden lasten puolesta käypä hoito suositusten uudelleen tarkastelua, sillä sen sisältö ei vastaa jo olemassa olevaa näyttöä sairaan sisäilman aiheuttamista, jopa henkeä vaarantavista vaikutuksista. Minne on kadonnut jo tutkittu tieto? Miten on mahdollista, ettei riittävää näyttöä ole? Kenen etua palvelee olla auttamatta näitä syyttöminä sairastuneita potilaita?

Vaadin hallitustamme ja kuntien päättäjiä katsomaan totuutta silmiin, katsomaan näitä viattomia lapsia, sillä nykyisellä toiminnalla heiltä viedään viimeinenkin tulevaisuuden toivo. Heiltä on jo viety osa lapsuudesta ja nuoruudesta. Tämä ihmisyyden ja lapsuuden riisto on lopetettava ja sisäilmasirkuksen aiheuttajat asetettava vastuuseen.

Hallituksen on yhdessä kuntien kanssa ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin. Lapset ovat yhteiskuntamme tärkein pääoma, ja siksi kysynkin, onko tällä maalla varaa menettää heidät? Minne on kadonnut inhimillisyys, ihmisyys ja oman kansan nöyrä kunnioittaminen. Tämä tilanne on mielestäni häpeä 100 vuotta täyttävälle Suomelle."

kuva: Mats Kangas / Vihaisten äitien arkistokeskiviikko 8. maaliskuuta 2017

Minun ajatuksiani: Vihaisen äidin mietteitä, osa 2

Luin tämän uutisen ja että minua taas sieppaa!!!

Alkuperäinen uutinen: Korjataanko homekoulut? Puolueiden puheenjohtajat vastasivat (ESS 4.3.2017)

Kuntavaalien alla kovasti luvataan laittaa homekoulut kuntoon. Lauantain 4.3.2107 kuntavaalipaneelissa Lahdessa puhuttiin muun muassa koulujen mittavista sisäilmaongelmista.

"Uusien, sisäilmaongelmaisten koulujen asiaakin on jo viety eteenpäin. Hallitus on päättänyt tehdä selvityksen, joka käsittelee sitä, mitä julkiselle rakentamiselle voidaan tehdä, että lisäongelmilta vältytään."

Ja taas selvitetään, näitä selvityksiä ja puheita rakennuksista, korjauksista jne riittää. Mutta koska puhutaan ihmisistä, lapsista. Miten turvataan lasten opetus ja terveys näissä sairaissa kouluissa? Ongelmat ovat aivan varmasti päättäjien tiedossa, kyllä hekin varmasti uutisia lukevat. Kukaan ei puhu näistä meidän arkea koskettavista asioista. Meidän lapset tarvitsevat opetusta nyt, ei sitten kun rakennukset joskus on kunnossa. Ei kaksikymppisenä enää kuulu suorittaa peruskoulua. nubmk,jo

Hyvät Suomen kansanedustajat, ministerit ja puolueiden puheenjohtajat!
kuva: Vihaisten äitien
arkistosta

Hallituksen tulisi kiireesti puheiden ja selvitysten sijaan järjestää sairaiden lasten perusopetus kuntoon. Nämä lapset ovat Suomen tulevaisuus, peruskoulun suorittaminen on heidän oikeutensa ja avain tulevaisuuteen. He maksavat terveinä ja koulutettuina Sinunkin eläkkeesi. Meillä ei ole varaa syrjäyttää yhtään lasta!

Näin vaalien alla kaikki puolueet ovat yhtä mieltä, että homekoulut on laitettava kuntoon. Miksi tämä ei näy paikallisella tasolla? Puolueethan näissä paikallisissa valtuustoissa toimivat, eikä tieto ole kulkenut paikallistasolle asti? Miksi me vanhemmat joudumme eri paikkakunnilla taistelemaan lastemme terveyden, opetuksen ja oikeuksien puolesta?

Annamari Karhu, vihainen äiti

sunnuntai 5. maaliskuuta 2017

Tapahtumakalenteri

Löydät tästä kalenterista Vihaisten äitien tietoon tulleita sisäilma-aiheisia tilaisuuksia, joita eri tahot järjestävät keväällä 2017. Tapahtumapäivää klikkaamalla pääset lisätietoihin, mistä löytyy myös linkki ko. tilaisuuden facebook-sivulle.

keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Hei me vaikutetaan! - kuntalaisaloitteita useissa kunnissa

Vihaiset äidit -ryhmä aloitti yhteistyönsä järjestämällä mielenosoituksen terveen sisäilman ja lasten oikeuksien puolesta 6.9.2016 Helsingin Kansalaistorilla. Mielenosoituksen jälkeen Vihaisten äitien toimesta on kirjoitettu TOP5 - vaatimuslista valtion ja kuntien päättäjille; keskusteltu lapsiasiavaltuutetun kanssa; järjestetty hiljainen kynttilämielenosoitus; toteutettu joulukalenteri ja perustettu Vihaiset äidit - keskusteluryhmä sisäilma-asioista kiinnostuneille vanhemmille ja muille lasten läheisille. Taustalla on lisäksi jatkuvasti pientä tai suurempaa kuhinaa uusien suunnitelmien parissa. Vihaisten äitien facebook-sivu on kerännyt uusia tykkääjiä ja seuraajia tasaisesti pitkin syksyä ja kevättä.

Viimeisimpänä tempauksena Vihaiset äidit ovat tehneet kuntalaisaloitteita, joilla halutaan herättää keskustelua koulujen sisäilmaongelmiin puuttumisen tärkeydestä, sekä parantaa sisäilmasta sairastuneiden lasten oikeuksia ja mahdollisuutta koulunkäyntiin sairastumisesta huolimatta. Ensimmäinen kuntalaisaloite syntyi Keravalla kahden toimeliaan äidin yhteistyönä. Tämän jälkeen aloitteita on julkaistu myös HelsingissäSalossaEspoossaVantaalla ja Tuusulassa. (Lisäys 8.3.17 Katso myös tekstin lopusta päivittyvä lista aloitteista!)

Aloitteet tähtäävät valtuustokäsittelyyn, ja tämän toteutumiseksi aloitteen taakse tarvitaan vähintään 2% kunnan äänioikeutetuista. Kannustammekin jokaista sisäilma-asioista ja lasten turvallisesta oppimisympäristöstä sekä terveellisestä tulevaisuudesta kiinnostunutta osallistumaan allekirjoittamalla oman kuntansa aloitteen ja jakamaan tietoa aloitteista mahdollisimman laajalti. Mikäli haluaisit ajaa asiaa kotikunnassasi, josta ei vielä löydy omaa kuntalaisaloitetta, kannustamme tekemään sellaisen! Tässä kirjoituksessa esiteltyjen aloitteiden tekstejä saa lainata myös uusien aloitteiden pohjaksi. Vihaiset äidit jakavat ilomielin tästä aiheesta tehtyjä aloitteita fb-sivullaan sekä tällä blogisivulla.

Pääset kuhunkin aloitteeseen klikkaamalla yllä haluamasi kunnan nimeä. Lisäksi voit seurata nimien kertymistä blogin etusivun alareunassa näkyvistä kuvakkeista (vain internetversio).

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Kuva: Ari Vähä-Erkkilä/Vihaisten äitien arkisto

Kerava: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3469
Helsinki: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3590
Salo: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3610
Espoo: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3639
Vantaa: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3656
Tuusula: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3665

Akaa: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3525
Vihti: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3876