tiistai 20. marraskuuta 2018

Lapsen oikeuksien päivä

Tänään 20.11.2018 vietämme lapsen oikeuksien päivää.
Kun lapsen koulussa ilmenee sisäilmaongelma, lapsille kuuluvat kunniakkaat oikeudet eivät valitettavasti toteudu.
Sisäilmasta sairastunut lapsi on usein näkymätön, häntä ei näy oppitunneilla, välitunneilla, koulun juhlissa tai retkillä. Hän on luokan näkymätön, yksinäinen jäsen. Hän opiskelee yksin kotona.
Sisäilmasta sairastuneen lapsen oikeus osallisuuteen ei toteudu. Miten lapsi voisi osallistua yhteiseen tekemiseen, kun koulu sairastuttaa?
On surullista, että sisäilmasta sairastuneet lapset ja nuoret jäävät yksin vailla luokkatovereiden seuraa, yhteisiä kokemuksia, yhdessä oppimista ja yhdessä kasvamista. Lapsi jää oman sosiaalisen ryhmänsä ulkopuolelle. Syrjäytyy.
Huolehditaan, että nämä lapset ja nuoret saavat kokea osallisuutta siinä yhteisössä, jonka arvokkaita jäseniä he ovat!

1. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle yhdenvertaisesti, myös sisäilmasta sairastuneelle. Lasta ei saa syrjiä mistään syystä.

2. Lapsella on oikeus käydä koulua. 

3. Lapsella on oikeus opetukseen jokaisena koulupäivänä terveellisessä ja turvallisessa oppimisympäristössä.

4. Lapsella on oikeus maksuttomaan opetukseen ja koulukirjoihin. 

5. Lapsella on oikeus maksuttomaan kouluruokaan.

6. Aikuisten täytyy suojella lasta kaikelta väkivallalta, huonolta kohtelulta ja sairastuttavalta sisäilmalta. Lasta ei saa kohdella välinpitämättömästi.

7. Sairastuneen lapsen täytyy saada hoitoa ja apua. Oikeanlaisella hoidolla taataan lapselle täysipainoinen ja hyvä elämä, joka parantaa lapsen itseluottamusta. Sisäilmasta sairastunutta lasta pitää tukea, jotta hän voi käydä koulussa ja harrastuksissa ja osallistua elämään muiden lasten tavoin.

8. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti